Toimitusehdot


Tilausvahvistus / Sopimuksen synty

Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt sähköpostilla toimitetun tilausvahvistuksen.


Luonnoksen hyväksyminen

Asiakkaalle esitetään tapauksesta riippuen eri vaihtoehtoja kotisivujen rakenteesta, ulkoasusta ja toiminnallisuudesta. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia rakenteeseen, ulkoasuun tai toiminnallisuuteen, on niistä sovittava erikseen.


Kotisivujen julkaisu

Kotisivuilla ei ole varsinaista julkaisuajankohtaa. Kotisivut tuotetaan siten, että ne ovat kokoajan nähtävillä Internetissä, mikäli asiakas ei erikseen ilmoita, että niiden tulee olla piilotettuna erikseen sovittavaan julkaisuajankohtaan asti.

Mikäli kyseessä on kotisivujen uudistus, domain osoittaa vanhoille sivuille 14 vuorokauden ajan ja uusilla sivuilla on käytössä väliaikainen domain. Tämän jälkeen domain siirretään osoittamaan uusille kotisivuille. Mikäli asiakas haluaa siirtää siirron ajankohtaa, tulee siitä sopia erikseen. Mikäli siirto viivästyy Virta Graphicsin toimesta, pyritään siirto tekemään ensitilassa tai erikseen sovittavana ajankohtana.


Laskutus

Laskutus alkaa 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun kotisivujen lopullinen luonnos on hyväksytty ja asiakas on antanut luvan aloittaa kotisivujen tuotannon julkaisujärjestelmällä. Mikäli kotisivujen julkaisu viivästyy Virta Graphicsin toimien takia, laskutus alkaa 28 vuorokauden kuluttua tuotannon aloittamisesta tai erikseen sovittuna ajankohtana.

Laskutuskausi on yksi kuukausi, kolme kuukautta tai kuusi kuukautta, ellei asiasta sovita muutoin.


Sopimuksen päättäminen ja sivujen sulkeminen

Asiakas voi irtisanoa palvelun yhden kuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan irtisanomista seuraavan kuukauden alusta lukien ja palvelun käyttöoikeus lakkaa siis tämän kuukauden lopussa. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti sekä toimitettava dokumentti allekirjoitettuna osoitteeseen Virta Graphics Hiihtäjäntie 4 B 10 00810 Helsinki.

Virta Graphicsilla on oikeus irtisanoa palvelun käyttöoikeus kolmen (3 kk) kuukauden irtisanomisajalla.

Virta Graphics ei palauta asiakkaan mahdollisesti etukäteen maksamia maksuja tai sen osia.

Asiakkaan irtisanottua sopimuksen, kotisivut poistetaan lopullisesti, eikä niiden palauttaminen ole mahdollista.

Erikseen sovittaessa sivut voidaan sulkea väliaikaisesti, jolloin ne voidaan palauttaa tarvittaessa. Tällöin kustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Virta Graphicsilla on oikeus sulkea asiakkaan kotisivustot jos laskunmaksu on maksumuistutuksen jälkeen viivästynyt 14 vuorokautta. Tällöin Virta Graphicsilla on oikeus sulkea asiakkaan sivut ilman eri ilmoitusta. Kotisivut voidaan palauttaa, mikäli lasku viivästyskorkoinen on maksettu 28 vuorokauden sisällä. Tämän jälkeen sivut poistetaan lopullisesti ja sopimus irtisanotaan Virta Graphicsin toimesta irtisanomisajan päätyttyä

 


Sisältövastuu

Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

Virta Graphics vastaa tekstisisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

Virta Graphics vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta kotisivujen julkaisuun asti silloin, kun se sisältyy tilattuun pakettiin. Kotisivujen julkaisun jälkeen Virta Graphics vastaa oikoluvusta vain jos päivitystoimet tehdään sen toimesta. Asiakas vastaa aina itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä.


Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet

Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa Virta Graphics silloin, kun kuvien hankinta sisältyy tilattuun pakettiin tai jos se päivitettäessä toimittaa kuvia. Asiakas vastaa kuvaoikeuksista silloin kun se toimittaa kuvat. Päivittäessään sivuja asiakas vastaa sinne itse tuomiensa kuvien hankinnasta ja käyttöoikeuksista.


Käyttöohjeet ja tukipalvelut

Tukipalvelut toimivat sähköpostilla tuki(at)virtagraphics.fi

Käyttöohjeen tekstien ja kuvien jäljentäminen ilman lupaa painamalla, monistamalla, valokuvaamalla tai muilla keinoin kielletään tekijäoikeuslain ja valokuvalain mukaisesti. Käyttöohjeet ovat huolellisesti tarkastettuja. Tästä huolimatta virheet ovat aina mahdollisia. Virta Graphics ei vastaa mistään palvelun käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.


Muut ehdot

Toimittaja voi varata asiakkaan puolesta halutun verkko-osoitteen kolmannelta osapuolelta. Toimittaja ei ole vastuussa verkko-osoitteen uusimisesta verkko-osoitteen sopimuskauden jälkeen.

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon.

Toimittajalla on oikeus kaikkiin graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin. Toimittajalla ei ole oikeuksia asiakkaan itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa toteutettua kotisivua HTML -muotoon, tai käyttää toteutettua kotisivua muilla kuin Toimittajan palvelimilla.

Mikäli asiakas tarjoaa kotisivuillaan nettikauppaa tai muuta myyntiä, Virta Graphics ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista tai mistään asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista.

Virta Graphicsilla on oikeus käyttää asiakkaan toteuttamaa kotisivua referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.

Virta Graphicsilla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

 


Mikäli sivuston päivittäiset käyntimäärät nousevat useisiin tuhansiin tai tiedonsiirron määrä ylittää 4Gt kuukaudessa, Virta Graphics varaa oikeuden tarkistaa ylläpitomaksun suuruuden yhdessä asiakkaan kanssa neuvotellen.

Asiakkaan tulee huolehtia itse toteuttamansa kotisivuston lainmukaisuudesta ja tekijänoikeuksien noudattamisesta.

Virta Graphicsilla on oikeus sulkea kotisivusto, mikäli sitä käytetään lainvastaiseen toimintaan, muuten väärinkäytetään sopimusehtojen vastaisesti tai käytetään sopimusehtojen vastaiseen toimintaan. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, selaimen lähiverkon tai muun vastaavan ATK- laitteen tai järjestelmän suojaamisesta ja toiminnasta.

Virta Graphics ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta tai mistään muista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Virta Graphics ei voi taata julkaisujärjestelmän täysin häiriötöntä toimintaa. Virta Graphicsilla on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, kuitenkin siten, että tästä pyritään ilmoittamaan asiakkaille sähköpostitse riittävän ajoissa. Tällöin Virta Graphics pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja niin että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa.

Palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa itse omien sähköpostien varmuuskopioinnista.

Virta Graphics ei vastaa mistään palvelun käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.


Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Virta Graphicsin suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Virta Graphicsilla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.


Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda Osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VieNet Powered by Virtagraphics | Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki | tuki(at)vienet.fi | 050 594 8997